Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Narodowy Spis Powszechny trwa

Główna treść

Narodowy Spis Powszechny trwa

Nie spisałeś się jeszcze? Nie wiesz jak to zrobić? Przypominamy, że najwygodniejszą metodą udziału w spisie, jest samospis internetowy, na stronie https://spis.gov.pl/ należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby nie mające dostępu do internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy. Osoby chętne z terenu gminy Wolbrom mogą dokonać spisu w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Proszę pamiętać, że z osobami, które nie spisały się samodzielnie, kontaktują się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie ( z nr tel. ☎️ 22 828 88 88 lub ☎️ 22 279 99 99) lub bezpośrednio.

Ważne!

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników.

Do spisu należy przygotować numery PESEL osób zamieszkujących na dzień 31 marca 2021 roku daną nieruchomość, powierzchnię użytkową domu i rok jego oddania do użytku, informacje dotyczące uzyskanego poziomu wykształcenia, a także wykonywanego zawodu oraz rodzaju działalności firmy.

Pamiętajmy! Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Prosimy wszystkich o zaangażowanie, nie odkładanie obowiązku spisowego na ostatnią chwilę i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.