Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nasze szkoły w programie „Szkolny Klub Sportowy

Główna treść

Nasze szkoły w programie „Szkolny Klub Sportowy

Gmina Wolbrom weźmie udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Operatorem wojewódzkim programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Projekt polega na organizacji i prowadzeniu systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdej grupy w okresie od 16.01.2017 r. do 30.06.2017r.Nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzący te zajęcia, będzie otrzymywał wynagrodzenie z MSiT. W szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom zorganizowanych  zostanie ogółem 16 grup, po 15-20 uczniów w każdej grupie. Program ma na celu umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela uczącego wychowania fizycznego w danej szkole. Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży rzadziej podejmujących aktywność fizyczną, nieobjętych innymi formami, np. treningami w klubach sportowych.  Gmina Wolbrom dofinansuje Projekt w kwocie łącznej: 4 000,00 zł, całkowity koszt Projektu: 44 800,00zł. Zajęcia w ramach SKS będą trwać  od 23.01.2017 r. do 15.12.2017r.Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają  drobny sprzęt sportowy dla każdej grupy ćwiczebnej.