Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nauczyciele awansowani

Główna treść

Nauczyciele awansowani

W wolbromskim urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty wręczał burmistrz Jan Łaksa w obecności naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Zbysława Owczarskiego i dyrektorów placówek. Akty odebrały trzy nauczycielki, które 29. sierpnia zakończyły zdanym egzaminem ścieżkę awansu: Anna Płaszczyk z Zespołu Szkół w Zarzeczu, Joanna Szczęśniak i Maria Chojnacka z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu.

Nauczyciel kontraktowy (drugi stopień awansu zawodowego nauczycieli) ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, musi odbyć przygotowujący do awansu staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w Karcie Nauczyciela. Po jego zakończeniu organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły dokonuje analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku i jeżeli spełnione zostały wszystkie wymogi formalne, nauczyciel zostaje poddany egzaminowi przez Komisją Egzaminacyjną, w czasie którego nauczyciel kontraktowy dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji. Pozytywnie zakończony egzamin awansuje nauczyciela do stopnia nauczyciela mianowanego, który z kolei będzie się starał o najwyższy stopień awansu – nauczyciela dyplomowanego.

W. Biernacki