Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ”Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu uczestnikami kursu na Malcie”

Główna treść

”Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu uczestnikami kursu na Malcie”

Dyrektor szkoły Krzysztof Szczepankiewicz, Agnieszka Koryto i Anna Świerczek-Mól wzięli udział w kursie „English Language Development”. Organizatorem kursu była szkoła językowa The Link School of English w miejscowości Swieqi na Malcie.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”, którego celem było podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry oświatowej. Kurs finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zajęcia odbywały się w małych, międzynarodowych grupach. Uczestnicy doskonalili przede wszystkim umiejętność konwersacji w języku angielskim. Dzięki temu przełamali barierę językową oraz opanowali go na poziomie, który ułatwiał porozumiewanie się zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Nawiązali nowe znajomości z pozostałymi członkami kursu pochodzącymi z Japonii, Kolumbii, Włoch oraz Turcji. Mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, ponieważ na zakończenie pisali test sprawdzający, aby uzyskać certyfikat ukończenia kursu. Wszyscy uczestnicy zdali go pozytywnie. Dodatkowym atutem kursu na Malcie było funkcjonowanie przez całą dobę w środowisku i społeczności anglojęzycznej. Codzienne zakupy, rozmowy z mieszkańcami wyspy to doskonały trening, który pozwolił wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Ponadto brak bariery językowej sprawia, że człowiek staje się odważny i otwarty na nową kulturę. Poznaje ją, zwiedzając miejsca nierozerwalnie związane z historią danego kraju. Uczestnikom kursu udało się podziwiać piękno miast: La Valetta, Mdina, Marsaxlokk a także wysp Gozo oraz Comino.
Niewątpliwie szkolenie na Malcie zwiększyło umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania w środowisku międzynarodowym, inspirując uczestników projektu do dalszej pracy. Natomiast wszystkie korzyści indywidualne, które nabyli przekładają się na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania i zarządzania w naszej szkole.

Agnieszka Koryto
Anna Świerczek-Mól
Krzysztof Szczepankiewicz