Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nauczycielka ZS w Dłużcu na kursie w Bremie

Główna treść

Nauczycielka ZS w Dłużcu na kursie w Bremie

W dn. 16.07. 2017- 29.07.2017r. nauczycielka Zespołu Szkół w Dłużcu p. Agnieszka Koryto uczestniczyła w szkoleniu „Deutsch für Lehrkrӓfte” w Bremie, zorganizowanym przez Goethe Institut. Odbyło się ono w ramach Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego szkolnym koordynatorem jest Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużcu p. Krzysztof Szczepankiewicz.

Kurs obejmował 60 jednostek lekcyjnych, zaplanowanych na dwa tygodnie. Zasadniczym celem szkolenia był rozwój kompetencji zawodowych, językowych i krajoznawczych. Uczestnicy nie tylko pogłębiali swoje umiejętności językowe, wzbogacali swój warsztat pracy, zdobywali cenne know-how z dobrej praktyki za granicą, ale również mieli wiele okazji do wymiany zawodowych doświadczeń w międzynarodowej grupie. W jej skład wchodziło 18 nauczycieli języka niemieckiego, reprezentantów takich krajów jak: Brazylia, Indonezja, Maroko, Chiny, Irlandia, Francja, Kamerun, USA, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Ukraina, Portugalia, Tunezja i Polska. Aby ten pobyt był jeszcze bardziej efektywny, wszyscy mieszkali u rodzin goszczących. Zyskali na tym wzrost umiejętności językowych, przede wszystkim języka mowy potocznej, aktualizację obrazu Niemiec, weryfikację stereotypu Niemca, ale też praktyczną pomoc np. odebranie z lotniska. Warto dodać, że członkowie rodzin goszczących wykazywali chęć rozmowy i byli przy tym bardzo serdeczni.
Na długo pozostaną w pamięci uczestników dwa tygodnie wśród niezwykle ciekawych i charyzmatycznych ludzi, częstych spotkań integracyjnych, niebagatelnych zadań, takich jak przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami Bremy, udziału w zabawach ruchowych z przeznaczeniem dla uczniów, a nawet czasochłonnych projektów, których wyniki były bardzo efektowne. Organizatorzy szkolenia zadbali również o bogaty program kulturalny, np.: wieczór z prezentacjami o krajach uczestników kursu, seanse filmowe, koncert, centrum naukowe Universum Bremen, muzeum Klimahaus. Niezapomniane wrażenia dostarczyły także wycieczki krajoznawcze do Bremerhaven i Hamburga jak i zagraniczna do Holandii do urzekającego miasta Groningen.
Za sprawą tego szkolenia odświeżyłam moje podejście do nauczania, poznałam aspekty wykonywania zawodu nauczyciela w krajach o różnym poziomie edukacji i zróżnicowanych kulturowo, miałam możliwość porównania systemu szkolnictwa na pięciu kontynentach, zwiększyłam swoją satysfakcję z pracy. Na pewno podejmę próby zastosowania nowo poznanych metod i technik na lekcjach w Zespole Szkół w Dłużcu. Chciałabym polecić każdemu nauczycielowi udział w mobilnościach Erasmus+ PO WER. Zagraniczne szkolenia to bardzo atrakcyjna forma doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim dobry sposób na poprawę funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych.

Agnieszka Koryto