Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nieodpowiedzialne zachowanie osoby poddanej kwarantannie w Wolbromiu. Monitoring dowodem w sprawie.

Główna treść

Nieodpowiedzialne zachowanie osoby poddanej kwarantannie w Wolbromiu. Monitoring dowodem w sprawie.

#zostanwdomu# to hasło, które powinno obowiązywać wszystkie osoby, a zwłaszcza te co są objęte kwarantanną i muszą przebywać w miejscu zamieszkania lub izolacji. Liczba takich osób z dnia na dzień rośnie. Kontrole służb dotyczące osób objętych kwarantanną, mają na celu zminimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i wychodząc z domu, narażają na niebezpieczeństwo innych.

Osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Ważne jest, aby realizować polecenia wszystkich służb. Od tego zależy bezpieczeństwo, a co za tym idzie zdrowie i życie innych osób. Policjanci kontrolują miejsca objęte kwarantanną. Mogą kilkakrotnie sprawdzić, czy osoba, objęta nadzorem, stosuje się do poleceń służb sanitarnych.
W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji przestrzegają decyzji, jednak zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnego zachowania osób, które bagatelizują zalecenia służb.
Przykładem takiego zachowania, jest mieszkaniec gminy Wolbrom. Mężczyzna mimo obowiązku kwarantanny opuścił swoje miejsce zamieszkania 27.03.20 r.  O tym zdarzeniu policjantów powiadomili funkcjonariusze Straży Miejskiej. Teraz policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Dowodem w tej sprawie będzie zabezpieczony monitoring.  O tym przypadku została poinformowana służba sanitarna, która może nałożyć na taką osobę wysoką karę finansową. Z kolei, jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.
Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym  przestrzeganie wprowadzonych przepisów! Osoby objęte kwarantanną muszą poddać się rygorom izolacji. Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo!