Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „Niezależny w życiu i pracy”

Główna treść

„Niezależny w życiu i pracy”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ przeprowadza rekrutację uczestników. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych,posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego i pozostających bez zatrudnienia.