Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowa infrastruktura w Dolinie Wodącej

Główna treść

Nowa infrastruktura w Dolinie Wodącej

Z końcem września b.r. w Dolinie Wodącej zainstalowano nową infrastrukturę turystyczną. Składają się na nią m.in: estetyczne ławki, zadaszona wiata ze stołem i ławkami, bezpieczne schodki prowadzące do źródła, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące walory przyrodnicze oraz kosze na śmieci. O stworzenie lepszych warunków do odpoczynku i obcowania z przyrodą postarał się Urząd Miasta i Gminy w Wolbrom, który pozyskał na ten cel dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 21 099,00 zł.

Gmina Wolbrom wniosek o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” złożyła w maju b.r. W projekcie, którego łączne koszty wyniosły nieco powyżej 30 tys. złotych zaplanowano stworzenie dwóch przystanków turystycznych A i B usytuowanych pod źródłem Tarnówki oraz skałą Biśnik. Przystanek przy źródle składa się z wiaty czyli stołu z podwójną ławką przeznaczoną dla dziesięciu osób z dwuspadowym zadaszeniem, tablicy edukacyjno-informacyjnej oraz dwóch koszy na śmieci. Istotnym udogodnieniem dla turystów jest specjalnie odremontowane podejście do źródła. Stwarzające do tej pory zagrożenie bezpieczeństwa  podejście zastąpiły Stare nowe schodki z zabezpieczającą je barierką. Przystanek przy Biśniku został z kolei wyposażony w cztery ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę edukacyjno-informacyjną.

Obydwa przystanki są już gotowe. Odbiór techniczny przeprowadzili niedawno przedstawiciele UMiG Wolbrom Wacław Gil i Michał Brzeziński wraz z wykonawcą Józefem Chowańcem z firmy Malorz Home. Nowe obiekty małej infrastruktury turystycznej stanowią teraz doskonałe miejsce do odpoczynku a także prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Estetycznie i solidnie wykonana infrastruktura powinna wytrzymać próbę czasu, jednakże nie zaszkodzi przytoczyć apelu umieszczonego na zainstalowanych tablicach:

Drogi Turysto!
Wszędzie jesteś gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je ponownie zastać.

Wiesław Biernacki