Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowe boisko przy SP w Chełmie

Główna treść

Nowe boisko przy SP w Chełmie

Miłośnicy gier zespołowych z Chełmu mogą się już cieszyć z modernizacji boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy szkole. MZGKiM rozściela właśnie nową nakładkę bitumiczną na sfatygowaną i wysłużoną nawierzchnię placu przyszkolnego.

Modernizacja starego boiska wraz z dojazdem od strony ulicy to kolejny etap prowadzonych systematycznie prac poprawiających szkolne obejście. Prace realizowane są w ramach środków własnych gminy. Koszt remontu pokryje Gmina,  w tym 20 tys. zł, będzie pochodzić z gminnego funduszu sołeckiego, który w tym roku został przeznaczony przez mieszkańców na realizację tego właśnie zadania. Jak poinformowała nas dyrektor SP w Chełmie Halina Knap – wcześniej zadbano o wyłożenie szkolnego podwórka nową kostką i powstał plac zabaw dla najmłodszych. Już na przyszły rok dyrekcja planuje wykonanie odwodnienia.

Ewa Barczyk