Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowe miejsca wypoczynkowe dla amatorów wycieczek konnych!

Główna treść

Nowe miejsca wypoczynkowe dla amatorów wycieczek konnych!

30 grudnia kończy się realizacja projektu pt. Sieć ścieżek konnych północnej Małopolski” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w ramach którego na terenie powiatów miechowskiego i olkuskiego powstało  pięć stanic konnych, czyli miejsc postojowo/wytchnieniowych dla amatorów wycieczek konnych. Miejsca te są ogólnodostępne i mamy nadzieję, że będą służyć mieszkańcom oraz turystom z całej Małopolski jak najdłużej.