Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowe rozwiązania potrzeb mieszkaniowych

Główna treść

Nowe rozwiązania potrzeb mieszkaniowych

Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu jednomyślnie wyrazili zgodę na nabycie przez Gminę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Łukasińskiego. Przyjęcie tej uchwały intencyjnej otworzy drogę do starań o dofinansowanie zewnętrzne na zakup obiektu oraz do negocjacji w sprawie ceny zakupu z obecnym właścicielem. Powstaną też nowe mieszkania w internacie przy Skalskiej.

Nieruchomość o powierzchni łącznej 0,1913 ha, położona w Wolbromiu przy ul. Łukasińskiego, zabudowana budynkiem po zlikwidowanym hotelu pracowniczym jest własnością Skarbu Państwa, a obecnie prawem jej wieczystego użytkowania dysponuje warszawska firma ESERWISY.PL spółka z o.o. Pierwotnie Adam Zielnik prowadził rozmowy na temat przystosowania budynku na potrzeby lokali czynszowych i socjalnych z jego obecnym dysponentem, który miał go remontować na własny rachunek, by potem rozliczyć się z Gminą. Ostatecznie burmistrz zrezygnował z takiej koncepcji, ze względu na zbyt wysokie koszty, które musiałaby ponieść Gmina. Ponieważ przygotowana przez fachowców ekspertyza gwarantuje wystarczająco dobry stan budynku i możliwość jego adaptacji pod gminne budownictwo mieszkaniowe, aktualnie rozważane jest kupno nieruchomości przez Gminę i modernizacja budynku na jej bezpośrednie zlecenie.

Przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwała intencyjna, w której radni jednomyślnie zaaprobowali plany burmistrza potrzebna będzie do aplikowania o dofinansowanie w wysokości 40% w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie uchwała stanowić będzie podstawę do prowadzenia przez burmistrza negocjacji z właścicielem w sprawie dalszego zmniejszenia ceny zakupu, którą już udało się obniżyć z żądanych przez właściciela 1.750.000 zł do 1.539.200zł. Zanim jednak dojdzie do ostatecznej transakcji będzie konieczne podjęcie jeszcze jednej uchwały, w której radni zaaprobują wysokość wynegocjowanej ceny i zezwolą na zakup. Docelowo w hotelu powstanią 43 mieszkania o powierzchni ok. 40 m2.

W oczekiwaniu na kolejne, wymagające czasu działania w sprawie hotelu burmistrz Adam Zielnik podjął decyzję o zmianie przeznaczenia niewykorzystanych pomieszczeń w przejętym w tym roku od Powiatu Olkuskiego w użyczenie na 20 lat budynku po byłym internacie przy ul. Skalskiej. W ciągu nadchodzących zimowych miesięcy wolne pomieszczenia w tym budynku zostaną przystosowane do potrzeb mieszkaniowych. Konieczne prace remontowe wykona wolbromski MZGKiM. Tym samym już na wiosnę Gmina Wolbrom będzie mogła dysponować nowymi lokalami socjalnymi i komunalnymi dla mieszkańców. Docelowo powstanie tam minimum 20 lokali. Obecnie opracowywana jest koncepcja tego rozwiązania, gdyż zamierzeniem burmistrza jest urządzenie tych lokali w typie studia lub segmentu studenckiego w akademikach, tak żeby w każdej chwili, jeżeli zajdzie taka potrzeba Internat mógł służyć swojemu pierwotnemu celowi. Lokale te w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla samotnych matek oraz młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić.

– Zarówno w odniesieniu do byłego internatu, jak i hotelu jedno jest pewne – lokale nie będą przydzielane „na chybił – trafił”, tylko osobom gwarantującym przestrzeganie ładu i porządku, dbanie o powierzone mienie oraz opłacanie w terminie czynszu i innych opłat. Obowiązujące prawo przewiduje odpowiednie mechanizmy – podkreśla burmistrz.