Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowe życie starego hotelu

Główna treść

Nowe życie starego hotelu

Nieużytkowany obiekt byłego hotelu robotniczego przy ulicy Łukasińskiego w Wolbromiu przez lata obracał się w ruinę. Dziś, z inicjatywy burmistrza Wolbromia Adama Zielnika, straszący swym wyglądem obiekt zamienił się w nowoczesny budynek mieszkalny dla 48 rodzin. Ponadto, na parterze budynku znalazła siedzibę stacja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Inwestycja, która powstała kosztem 4.531.837,27 zł. otrzymała nominację do finału ogólnopolskiego konkursu ”Modernizacja & Budowa XXI wieku”. Uroczystość oficjalnego oddania budynku do użytku odbyła się w dniu 31 marca 2019 roku.

Wśród 48 komfortowych mieszkań znalazły się:

  • 4 mieszkania (kawalerki) o pow. 22 m2 (salon 16 m2, hol z aneksem 3 m2, łazienka 3 m2)
  • 24  mieszkania o pow. 33,5 m2 (salon z aneksem 15 m2, sypialnia 11 m2, hol 4 m2 i łazienka 3,5 m2)
  • 4 mieszkania o pow. 46 m2. (salon z aneksem 23 m2, sypialnia 11 m2, hol 6,5 m2 i łazienka 5,5 m2)
  • 4 mieszkania o pow. 48,5 m2 (salon z aneksem 16 m2, sypialnia 12 m2, sypialnia 10 m2, hol 7 m2, łazienka 3,5 m2)
  • 8 mieszkań o pow. 49,5 m2 (salon z aneksem 17 m2, sypialnia 12 m2, sypialnia 9 m2, hol 7 m2, łazienka 4,5 m2)
  • 4 mieszkania o pow. 50 m2 (salon z aneksem 17 m2, sypialnia 12 m2, sypialnia 8 m2, hol 8 m2, łazienka 5 m2).  

Mieszkania wyposażone są: w kuchnię gazową czteropalnikową – 44 szt., kuchnię elektryczną 4 palnikową – 4 szt., zlewozmywak dwukomorowy z szafką – 48 szt., w instalacje sanitarne wyposażone są wszystkie łazienki i toalety. Każde z mieszkań posiada domofon i podpięte jest pod własny licznik poboru energii i gazu. 
Ponadto na parterze znalazły miejsce pomieszczenia na lokale usługowe oraz boksy komórkowe i pomieszczenia gospodarcze w piwnicach.
Komunikację pomiędzy piętrami usprawnia wewnątrz budynku winda osobowa. Na rozległym wokół budynku terenie powstały parkingi, nowe drogi wewnętrzne, chodniki czy nowe oświetlenie.
Realizacją inwestycji, którą dziś otwieramy nie doszłaby do skutku, gdyby nie pomoc udzielona ze strony: Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego – Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika – którym za okazane wsparcie, społeczeństwo Wolbromia na czele z Burmistrzem Adamem Zielnikiem, składają podziękowania.
Po uroczystości poświęcenia pomieszczeń przez proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Tadeusza Maja, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem i Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Kazimierską przecięli symboliczną wstęgę do nowoczesnego obiektu. Po okolicznościowych przemowach, oraz obejrzeniu prezentacji inwestycji, goście zwiedzili pomieszczenia przekazanego do użytku budynku.

Przypomnijmy. Wiara, że hotel może mieć jeszcze piękną przyszłość i budynek będzie mógł na nowo służyć ludziom, stała się jednym z nadrzędnych zadań wybranego pod koniec 2014 roku burmistrza.
Z początkiem 2015 roku, zaledwie kilka tygodni po objęciu stanowiska, burmistrz Adam Zielnik rozpoczął poważne rozmowy z dotychczasowym właścicielem budynku – firmą ESERWISY.PL z Warszawy. W pierwotnych zamierzeniach właściciel miał podjąć się modernizacji i rozbudowy obiektu na potrzeby socjalne gminy, a najemcą i dysponentem lokali miała być gmina. Ostatecznie burmistrz zrezygnował z takiej koncepcji, ze względu na zbyt wysokie koszty, które musiałaby ponieść gmina.
Ponieważ przygotowana na zlecenie burmistrza ekspertyza gwarantowała wystarczająco dobry stan budynku i możliwość jego adaptacji pod gminne budownictwo mieszkaniowe, Adam Zielnik rozpoczął rozważanie kupna nieruchomości przez Gminę i modernizację budynku na jej bezpośrednie zlecenie. Zaproponowana Gminie cena odsprzedaży opiewała pierwotnie na kwotę 1 mln 750 tys. zł. , ale po kilkumiesięcznych negocjacjach udało się ją obniżyć do kwoty 1 mln 275 tys. zł. brutto. 
W listopadzie 2015 roku, jednomyślna zgoda radnych Rady Miejskiej, na nabycie przez Gminę budynku po byłym hotelu i przyjęciu uchwały intencyjnej, otworzyła drogę do starań o dofinansowanie zewnętrzne na zakup obiektu. Po pozytywnie przyjętym wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił dotacji w wysokości ponad 1,7 mln. zł. a także otrzymaniu 750 tys. zł.  dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa, burmistrz mógł już ogłosić przetarg.
Do ogłoszenia przetargu w dniu 25. kwietnia 2017 roku, doszło po kilkunastu miesiącach wytężonych starań ze strony burmistrza, prowadzących do rozpoczęcia autorskiego programu gminnego „Mieszkanie plus”. Wykonawcą inwestycji została firma BUDOPOL Sp. z.o.o. z którą burmistrz Adam Zielnik zawarł stosowną umowę w dniu 14.06.2017 r. 

Zgodnie z ideą burmistrza Zielnika wygospodarowane mieszkania zostaną przeznaczone na lokale socjalne i komunalne, w których zamieszkają osoby, dające nadzieję na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich. O tym, jak potrzebne są mieszkania socjalne świadczy 109 złożonych podań. Wszystkie, są rozpatrywane przez powołaną przez burmistrza Komisję. 

 W ramach autorskiego programu gminnego „Mieszkanie plus”Adam Zielnik podjął także decyzję o zmianie przeznaczenia niewykorzystanych pomieszczeń, w przejętym od Powiatu Olkuskiego w użyczenie na 20 lat, budynku po byłym internacie przy ul. Skalskiej. Docelowo powstanie w nim 26 lokali w typie studia lub segmentu studenckiego w akademikach. Lokale te w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla samotnych matek oraz młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić. 

Galeria zdjęć