Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy burmistrz Adam Zielnik rozpoczął urzędowanie

Główna treść

Nowy burmistrz Adam Zielnik rozpoczął urzędowanie

Wczoraj, podczas drugiej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji, w obecności licznie zgromadzonej na sali widowiskowej wolbromskiego DK publiczności Adam Zielnik złożył uroczyste ślubowanie, przejmując tym samym sprawowanie funkcji burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Radny Zbigniew Żyła nieobecny na pierwszej sesji również złożył ślubowanie i jako pełnoprawny radny wziął udział w głosowaniach nad pierwszymi uchwałami.

Druga sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu odbyła się w nieco odmiennych niż zazwyczaj warunkach – z powodu oczekiwanej frekwencji na widowni obrady zorganizowano na sali widowiskowej Domu Kultury. W obecności znacznie liczniejszej niż zazwyczaj publiczności rada obradowała zatem na scenie. Na początek uzupełniono skład Rady Miejskiej w Wolbromiu o nieobecnego podczas ślubowania na pierwszej sesji radnego Zbigniewa Żyłę. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze z rąk Komisarza Wyborczego Janiny Szczepankiewicz i jej zastępcy Stanisława Rdesta, Zbigniew Żyła złożył ślubowanie i mógł uczestniczyć w głosowaniach, które nastąpiły w dalszej części obrad.

Bardzo sprawnie i jednomyślnie przyjęto uchwały ustalające skład Komisji Rewizyjnej rady, w skład której weszli: Stanisław Starzyk, Artur Pajkiert, Zbigniew Kolanko, Kazimierz Golda, Jan Pielka i Zdzisław Pasich, a także skład pięciu innych stałych komisji:

Komisję ds. budżetu i praworządności, w skład której weszli: Zbigniew Kolanko, Lidia Malinowska, Bartłomiej Żurek, Andrzej Duch, Zbigniew Żyła i Marcin Grzanka.

Komisję ds. rozwoju infrastruktury komunalnej i komunikacji w składzie: Andrzej Duch, Kazimierz Golda, Andrzej Bocianowski, Leszek Sikora, Marcin Maciora, Marcin Grzanka, Zbigniew Żyła, Zdzisław Pasich. 

Komisję ds. rolnictwa i ochrony środowiska w składzie: Andrzej Bocianowski, Zdzisław Pasich, Sławomir Żezała, Agata Wójcik, Marcin Maciora, Waldemar Strózik.
Komisję ds. oświaty, kultury, młodzieży, sportu, rekreacji i turystyki, w skład której weszli: Tomasz Kołodziej, Stanisław Biernacki, Bartłomiej Żurek, Agata Wójcik, Lidia Malinowska, Marcin Grzanka i Leszek Sikora.

Komisję ds. pomocy społecznej i zdrowia w składzie: Jan Pielka, Sławomir Żezała, Stanisław Biernacki, Ewa Kazimierska, Kazimierz Golda.

W kolejnym, najbardziej oczekiwanym przez zebranych punkcie programu obrad wybrany 30 listopada 2014 r. w drugiej turze wyborów samorządowych  Adam Zielnik złożył uroczyste ślubowanie i tym samym został prawomocnym burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2014-2018.

Gratulacje nowemu burmistrzowi składali m. in. przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Gorgoń i grono radnych, były burmistrz Jan Łaksa, posłanka na sejm RP Lidia Gądek, która zapewniała o chęci współpracy i pomocy gminie w kolejnych miesiącach, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk – jak sam podkreślił – wolbromianin z urodzenia, a krakowianin z wyboru, który przypomniał dotychczasowe sukcesy wynikające z dobrej współpracy gminy z województwem, m. in. ostatnie remonty wszystkich dróg wojewódzkich biegnących na terenie naszej gminy, a także podkreślił, że w kasie województwa czeka dla Wolbromia 50 mln. zł na realizację południowego obejścia miasta, mając nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Życzenia składały też reprezentantki kół gospodyń wiejskich, członkowie ZPiT Wolbromiacy, pszczelarze, sportowcy, myśliwi i inni przedstawiciele społeczności lokalnej.

W słowach skierowanych do zebranych na sali obrad wzruszony nowy burmistrz dziękował zebranym za liczne przybycie, za zaufanie okazane mu przez wyborców, za liczne deklaracje wsparcia i wszystkie życzenia jakie otrzymał po wyborze. Zapewniał, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść okazanego mu zaufania. – Moje drzwi są otwarte dla wszystkich – podkreślał Adam Zielnik.

Krótkie przemówienie burmistrza Adama Zielnika zebrani nagrodzili brawami na stojąco. Na tym obrady sesji zostały zakończone, ale chwile później, już w kuluarach doszło do jeszcze jednego, mniej oficjalnego spotkania, podczas którego przybyłe na sesję w strojach regionalnych gospodynie odśpiewały na cześć nowego burmistrza okolicznościową pieśń z najlepszymi życzeniami.

Burmistrz Adam Zielnik rozpoczął już dziś normalne urzędowanie. Zdążył przyjąć kilku interesantów, a także spotkał się z pracownikami urzędu, których poprosił o dobrą współpracę i wzorową pracę w służbie publicznej na rzecz  mieszkańców gminy Wolbrom.

Ewa Barczyk

Powiązane galerie: