Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy chodnik w Zarzeczu coraz bliżej

Główna treść

Nowy chodnik w Zarzeczu coraz bliżej

Ostatniego dnia sierpnia Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. Wśród nich znalazła się Gmina Wolbrom, której zostaną przekazane środki na pokrycie połowy kosztów kontynuacji budowy chodnika w Zarzeczu. Na wczorajszej sesji wolbromscy rani wyrazili zgodę na przejęcie zadania.

Zanim oczekiwana przez mieszkańców Zarzecza budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 783 – Olkusz – Wolbrom na odcinku od Zarzecza do Chrząstowic mogła wejść  w fazę realizacji w terenie, konieczne było przyjęcie przez Radę Miejską w Wolbromiu stosownej uchwały, w której radni wyrazili zgodę na przejęcie zadania, czego dopełniono na  sesji  24 września .  Po dokonaniu wszelkich formalności, na podstawie porozumienia między Burmistrzem i Marszałkiem Województwa powstanie bezpieczny ciąg pieszy na który od lat czekają mieszkańcy . Przewidywany koszt wykonania prac to 1 338 240 zł, z czego połowę, tj. 669 120 zł wyłoży z własnego budżetu Gmina Wolbrom, a drugą połowę zarządca drogi, czyli Województwo Małopolskie.  Prace trzeba zakończyć jeszcze w tym roku. Zgodnie z decyzją burmistrza wykonawcą chodnika będzie na zlecenie Gminy Wolbrom, której Województwo przekazało wykonanie zadania, będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu.