Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy podręcznik dla pierwszoklasistów do wglądu

Główna treść

Nowy podręcznik dla pierwszoklasistów do wglądu

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało drugą część „Naszego elementarza”, darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, który ma służyć pierwszakom od września tego roku. Do 7 lipca każdy może przesłać do resortu oświaty swoją opinię na jego temat.

Przygotowywany na zlecenie MEN darmowy podręcznik będzie składał się z czterech części. Jak zapowiada resort, wszystkie części zostaną opublikowane w trakcie wakacji. – Pierwsza wydrukowana część podręcznika dotrze do szkół przed początkiem roku szkolnego. Kolejne – trafiać będą sukcesywnie, odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem pracy z kolejnymi częściami – informuje MEN.

Do każdej części podręcznika przygotowany jest poradnik dla nauczyciela. Według założeń rządu nowy podręcznik ma służyć trzem kolejnym rocznikom pierwszoklasistów. Do 2017 r. podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów mają być zapewniane przez państwo. Podręczniki dla klas I-III szkół podstawowych, dostarczy MEN, podręczniki do pozostałych klas, a także materiały ćwiczeniowe będą finansowane z dotacji celowej.

Nowe podręczniki dla pierwszaków będą zamawiali i rozprowadzali dyrektorzy poszczególnych szkół.
Zainteresowanych podręcznikiem dla pierwszoklasistów odsyłamy na http://naszelementarz.men.gov.pl/, gdzie opublikowano jego gotowe części.

Ewa Barczyk