Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy rok szkolny w szkołach niepublicznych – korespondencja

Główna treść

Nowy rok szkolny w szkołach niepublicznych – korespondencja

Czas wakacyjnych szaleństw się zakończył i nadeszła pora, by powrócić w czekające po letniej przerwie szkolne ławki. W tym klimacie 1 września 2014 roku rozpoczęły się inauguracje nowego roku szkolnego w dwóch placówkach Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej i Dzierżnej.

Na wstępie  gorąco powitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów, a także przedstawiła nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas  nowa dyrektor szkoły – p. Barbara Marchajska. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła siłę i potencjał, jakim dysponują również niewielkie społeczności szkolne. Nawiązała ona przy tym do słów starotestamentowych  Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym,  lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom.  Słowa te idealnie wpisują się w kondycję liczebną naszych niewielkich placówek i dają nadzieję na rozwój i liczne sukcesy naszych dzieci.   

Na uroczystości rozpoczęcia roku w Porębie Górnej zaszczyciła nas swoją obecnością naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia w Wolbromiu pani Dorota Świerczek, która wyraziła radość, wynikającą z faktu, że mury tej szkoły znowu wypełniły się twarzami dzieci i jakby na nowo po wakacjach ożyły.

W inauguracji uczestniczył również prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Ireneusz Mudyń. Podkreślił on bardzo dobre rezultaty w ubiegłorocznym teście kompetencji, wyrażając przy tym nadzieję na powtórkę wyników sprawdzianu. Obecni byli także proboszczowie parafii z Poręby Górnej i Dzierżnej oraz sołtysi i radni. Kierowali oni słowa wsparcia  i życzenia sukcesów dla obydwu niepublicznych szkół.

Akademie, przygotowane przez dzieci pod opieką p. Agnieszki Lepiarczyk i p. Jeanetty Kur w Porębie Górnej oraz p. Patrycji Furman w Porębie Dzierżnej zakończyły się słowami znanego belgijskiego pisarza Phila Bosmana, zacytowanymi przez panią dyrektor: „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.
Takiego bogactwa życzymy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom w nowym rok szkolny 2014/2015.

Agnieszka Lepiarczyk
Katarzyna Pięta
Patrycja Furman