Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy System Rejestrów Państwowych poczeka

Główna treść

Nowy System Rejestrów Państwowych poczeka

MSW informuje, że wdrożenie nowego Systemu Rejestrów Państwowych zostało przesunięte o 2 miesiące. Stosowane prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są obecnie przygotowywane w MSW. Zmiany przewidziane w tych ustawach mają wejść w życie 1 marca 2015. Natomiast ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy.

Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory. Pomimo wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji (6 miesięcy).

W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że po 1 stycznia 2015 roku obywatele będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.msw.gov.pl