Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy wóz bojowy dla OSP Dłużec

Główna treść

Nowy wóz bojowy dla OSP Dłużec

Zakończyło się postępowanie przetargowe w sprawie zakupu przez Stowarzyszenie OSP Dłużec wozu strażackiego wraz z wyposażeniem. Przypomnijmy, że jednostka wzbogaci się o nowoczesny sprzęt dzięki własnej zaradności oraz pomocy finansowej z kilku źródeł, a gwarantem udanej transakcji jest Gmina Wolbrom, która wspomogła jednostkę pożyczką.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dłużcu to jedna z prężniejszych jednostek działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie naszej gminy. Ich marzenie o nowoczesnym wozie bojowym niedługo się spełni, bowiem właśnie rozstrzygnięty został przetarg na jego dostawę. Postępowanie przetargowe wygrała jedyna firma, która do niego przystąpiła – PUH MOTO- TRUCK z Kielc, która zaoferowała odpowiadający strażakom sprzęt za kwotę 745 200 zł brutto. To o 17 700 więcej niż zakładano w ogłoszeniu, ale zamawiający zdecydowali, że są w stanie we własnym zakresie pokryć różnicę, a jakość oferowanego sprzętu jest znakomita i rekompensuje wyższą cenę.

Zakup nowego wozu bojowego był możliwy dzięki dość skomplikowanemu montażowi finansowemu, na które składają się środki własne OSP Dłużec, dotacja z budżetu Gminy, na którą Gmina wzięła preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 400 tys. zł (z oprocentowaniem 2% w skali roku i umorzeniem maks. 30% sumy zadłużenia,) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  oraz uzyskane m. in. dzięki staraniom posłanki Lidii Gądek dotacje: z budżetu Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150 tys. od Komendanta Głównego PSP i 150 tys. od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (z funduszy Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczo – Pożarniczego) na zakup samochodu oraz 27500 zł z– na dofinansowanie zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dostawca nowego sprzętu zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych osób w zakresie podstawowej obsługi pojazdu oraz jego osprzętu. Zapewnia także  na własny koszt pełny zbiornik paliwa oraz inne płyny eksploatacyjne, a po prawidłowym odbiorze techniczno – jakościowym na swój koszt przeprowadzi wymagany przegląd techniczny wozu, ubezpieczy go od odpowiedzialności cywilnej, zarejestruje pojazd, jak również dokona innych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji  formalności.

Umowa podpisana z dostawcą wozu przewiduje, że gotowy do akcji pojazd trafi do Dłużca w ciągu 60 dni.

– Przypominam, że OSP Dłużec zobowiązała się do przekazania na rzecz Gminy Wolbrom całej kwoty z tytułu sprzedaży wozu Iveco (minimum 100 tys. zł.) na poczet spłaty pożyczki z NFOŚiGW, a Sołectwo Dłużec zadeklarowało sukcesywne spłacanie pozostałej kwoty pożyczki. W takim układzie Gmina Wolbrom pełni rolę zwornika finansowego całego zadania, umożliwiając jego „dopięcie”, bez ostatecznego angażowania własnych środków. Wpisuje się to w lansowaną przeze mnie politykę aktywizacji finansowej lokalnych społeczności w realizację zadań o znaczeniu wiejskim, przy jednoczesnym zwolnieniu tych społeczności od partycypowania w wydatkach majątkowych. Za mojej kadencji na pewno nikt nie będzie wymagał od sołectw, żeby dokładały się do dróg, chodników, parkingów, zatoczek, poboczy czy innych ciężkich inwestycji – podkreśla burmistrz Zielnik. – Za to np. fundusz sołecki doskonale się nadaje, by w części przeznaczyć go na samochód strażacki.