Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowym asfaltem i obwodnicą do Olkusza

Główna treść

Nowym asfaltem i obwodnicą do Olkusza

Po wielu latach udręki kierowcy z Wolbromia przestają narzekać na fatalny stan nawierzchni dróg wojewódzkich. Po wyremontowaniu w 2012 roku drogi nr 794 w kierunku Krakowa i Pilicy i tegorocznej przebudowie drogi nr 783 do Miechowa, przyszedł czas na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy trasy do Olkusza. Nie dość, że odcinek tej drogi jest praktycznie ukończony, to od ubiegłego piątku kierowcy mogą korzystać z nowo otwartej obwodnicy Olkusza.

–    Wczoraj miałam możliwość po raz pierwszy jechać do Olkusza odremontowaną drogą i obwodnicą. Różnica niesamowita! – podkreśla zadowolona pani Barbara z Wolbromia. – Choć trasa jest o 2,5 kilometra dłuższa, do centrum warto nią jeździć. Można nie tylko ominąć uciążliwy przejazd kolejowy w Rabsztynie, ale także blokujące się zimą wzniesienia na Sikorce. Duże wrażenie robią zamontowane wzdłuż osi jezdni i poboczy świetliki wyraźnie oznaczające krawędź jezdni w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak na przykład, przy skrzyżowaniach czy zakrętach. Dla mnie bardzo ważną sprawą jest sygnalizacja świetlna istniejąca na skrzyżowaniu drogi 94 z nową obwodnicą. Jadącym od strony Katowic pojazdom umożliwia w tym miejscu bezkolizyjne lewoskręty w kierunku Wolbromia.

Prace nad wschodnią obwodnicą o długości 4,7 km trwały kilka lat, a budowę rozpoczęto w ubiegłym roku. Nowa inwestycja, która jest drogą klasy G, dwupasmową, o szerokości 7,0 m, z poboczami szerokości 1,5 m oraz chodnikami o szerokości 2,0m kosztowała prawie 30 mln złotych, z czego 20 mln złotych pochodzi z unijnej dotacji. Nowy trakt przebiega od wybudowanego ronda na wysokości przejazdu kolejowego w Rabsztynie wzdłuż torów kolejowych do skrzyżowania z drogą krajową 94 na wysokości ul. Zagaje. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Janusz Żbik, przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych, inwestor – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonawcy – firmy Eurovia Polska Sp z o.o.

Przypomnijmy.
Od września b.r. rozpoczęto budowę II etapu olkuskiej obwodnicy. Nowa droga o długości 2,8 km połączy drogę krajową nr 94 z drogą wojewódzką nr 791 i stanowić będzie kontynuację budowy I etapu obwodnicy w kierunku Wolbromia. Inwestycja, której koszt całkowity wynosi 28,2 mln PLN, uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 17,8 mln PLN. Po zakończeniu budowy II etapu, olkuska obwodnica wydłuży się  do ponad 7. kilometrowej długości odcinka i w znaczący sposób usprawni lokalny układ komunikacyjny na trasie Trzebinia-Olkusz-Wolbrom.
Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz -Wolbrom, która zgodnie z planem zakończyć się ma  23.12.2013 r. zakłada m.in.: modernizację istniejącej nawierzchni drogi na odcinku ok. 14,3 km, przebudowę skrzyżowań DW nr 783 z drogami bocznymi, przebudowę mostu drogowego w Chrząstowicach, budowę i przebudowę chodników, modernizację przepustów drogowych i przebudowę zjazdów. Wartość projektu wyniosła 26.166.093,08 PLN a wartość dofinansowania: 22.241.099,27 PLN czyli 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Na modernizację przebiegającego przez gminę odcinka drogi Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu dołożył z własnej kasy 321,4 tys. zł.

Wiesław Biernacki