Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OBWIESZCZENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Główna treść

OBWIESZCZENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 49 ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy „ O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zespołu zabudowy ul. Miechowskiej w Wolbromiu.

Na podstawie art.10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem oraz wnieść pisemne uwagi i wnioski  w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dania publicznego obwieszczenia, tj, od dnia 22.03.2021 r. 

Obwieszczenie-Konserwatora-zabytkow.pdf