Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Obwieszczenie o wyłożeniu

Główna treść

Obwieszczenie o wyłożeniu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. Dokumenty w załączeniu:

Studium-Wolbrom–RYSUNEK-UWARUNKOWANIA_II-wy-ozenie.pdf

Studium-Wolbrom_-RYSUNEK-PROGNOZA_II-wyłożenie.pdf

Studium-Wolbrom_RYSUNEK-KIERUNKI-II-wyłożenie.pdf

Studium-Wolbrom-prognoza-_II-wyłożenie.pdf

Studium-Wolbrom-prognoza-II-wyłożenie.doc

Studium-Wolbrom-tekst–II-wyłożenie.pdf

Studium-Wolbrom-tekst–_II-wyłożenie.doc