Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oceń swój urząd! Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Główna treść

Oceń swój urząd! Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Wystartował ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową (KAS)

Napis na szarym tle: Konkurs: Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
  • Przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju.
  • Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta KAS oraz rozwija współpracę między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Cele konkursu

– Naszym celem jest dbanie o rzetelne i terminowe rozliczanie podatków oraz pomaganie w tym przedsiębiorcom. Równie ważna jest dla nas informacja zwrotna od firm i poznanie ich opinii o działaniu urzędów skarbowych. Konkurs jest formą wymiany informacji na temat zasad funkcjonowania administracji i biznesu, a także doświadczeń wynikających z naszych kontaktów. Dzięki takim informacjom dostosowujemy nasze działania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów – mówi szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. – Tego typu wspólne przedsięwzięcia budują też dobrą i życzliwą atmosferę, która jest niezbędna w partnerskich relacjach – dodaje wiceminister.

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 31 stycznia 2022 r.. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: uspp.webankieta.pl.

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club .