Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ochotnicy z Łobzowa podsumowali ubiegły rok

Główna treść

Ochotnicy z Łobzowa podsumowali ubiegły rok

Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w 21. gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedno z nich, odbyło się 19 lutego 2023r. w Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie. W walnym zebraniu sprawozdawczym miejscowej jednostki OSP, oprócz druhen i druhów uczestniczyli: burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, sekretarz Gminy Wolbrom Waldemar Kolanko, radny i dowódca JRG w Wolbromiu Marcin Maciora, radny Zdzisław Pasich, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie Daniel Malinowski oraz mieszkańcy Łobzowa.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za 2022 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej, przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na 2023 rok, głos zabrał burmistrz Adam Zielnik. Podziękował strażakom-ochotnikom za zaangażowanie w minionym roku, docenił ich pracę na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przez kilka miesięcy gościli w Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie, pochwalił za pomysł utworzenia „Muzeum Historii OSP w Łobzowie” i jego realizację. Burmistrza bardzo ucieszył widok wielu młodych druhen i druhów obecnych na sali. W tym roku do grona członków łobzowskiej OSP dołączyli Katarzyna Haberka i Dariusz Soboń, a do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – Marlena Pluta, Oskar Ciepał, Marcel Łazarczyk i Oliwier Kwiecień, którzy złożyli ślubowanie. Za pracę strażaków podziękował również pan Marcin Maciora, który z racji swojego zawodu dobrze wie, jak ważna jest praca strażaków-ochotników. Radny Zdzisław Pasich obiecał swoją pomoc jednostce. Zarząd OSP w Łobzowie jednogłośnie otrzymał absolutorium za miniony rok. Jednogłośnie przyjęta została również uchwała w sprawie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Na zakończenie zebrania goście zostali zaproszeni do zwiedzenia „Muzeum Historii OSP” mieszczącego się w budynku Centrum Turystyki i Rekreacji. Zostały tam zgromadzone i pięknie wyeksponowane pamiątki z okresu działalności łobzowskiej jednostki – dokumenty, zdjęcia, mundury oraz sprzęt, jaki był wykorzystywany przez strażaków.

Fot. Piotr Różański