Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 18 maja 2020 r. Gmina Wolbrom planuje otworzyć przedszkola i placówki opieki nad dziećmi do lat 3 z zachowaniem reżimu sanitarnego

Główna treść

Od 18 maja 2020 r. Gmina Wolbrom planuje otworzyć przedszkola i placówki opieki nad dziećmi do lat 3 z zachowaniem reżimu sanitarnego

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, podjęto decyzję o możliwości otwarcia żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom najwcześniej od 18.05.2020 r. Decyzja ta jest wynikiem przeprowadzonej z dyrektorami tych jednostek analizy możliwości zapewnienia dzieciom, rodzicom i personelowi maksimum bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Aby spełnić wymagania reżimu sanitarnego, placówki muszą się odpowiednio przygotować.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem procedur zapewniających bezpieczny pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Organ prowadzący przedszkola, żłobek i kluby dziecięce zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników i środki higieniczne niezbędne do dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia placówek. 

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z ww. Wytycznymi, we wszystkich placówkach zostanie  wprowadzone ograniczenie liczebności dzieci w grupach. Pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych posiadają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w szczególności dzieci, których rodzice są pracownikami m. in. systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i handlu. 

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole/żłobek, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Na stronach internetowych jednostek dostępne są do pobrania wnioski o ponowne objecie dopieką dziecka wraz ze stosownymi  oświadczeniami. Wypełnione wnioski należy składać elektronicznie, kierując wypełnione wnioski na adres mailowy placówki.