Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 19 lutego wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Chełmskiej w Gołaczewach

Główna treść

Od 19 lutego wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Chełmskiej w Gołaczewach

Z uwagi na poprawę warunków pogodowych, od poniedziałku 19 lutego ruszają prace związane z budową dalszego odcinka kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom” .

Niezbędne prace ziemne spowodują utrudnienia w ruchu, w tym całkowite zamknięcie drogi z uwagi na prowadzenie prac w jezdni i wykonanie głębokich wykopów.

Prace skoncentrowane będą na wysokości posesji nr 117 ul. Chełmska w Gołaczewach i sukcesywnie postępując w kierunku Chełmu. Po wykonaniu kanalizacji wykopy będą zasypywane by przywrócić przejezdność. Wykonawca zadania planuje tak zorganizować plac budowy, żeby umożliwić przejazd przynajmniej jednym pasem, po zakończeniu prac ok. godz 17:00.

W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu Linii nr 5 komunikacji gminnej.

Przypominamy, że przebudowywany odcinek drogi biegnącej przez Gołaczewy od DW 783 do DW 794 został przejęty przez Gminę Wolbrom od Powiatu Olkuskiego i zgłoszony jako zadanie gminne do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie inwestycji w wysokości 10,15 mln. zł.