Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 25 stycznia do odwołania! Zmiana w zakresie obsługi klientów UMIG Wolbrom

Główna treść

Od 25 stycznia do odwołania! Zmiana w zakresie obsługi klientów UMIG Wolbrom

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022.149)

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

Adam Zielnik uprzejmie informuje,

że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, spowodowaną bardzo szybkim wzrost zakażeń COVID-19, nowymi obostrzeniami oraz po uzgodnieniach z dnia 24.01.2022 r. z Sanepidem, Starostą Olkuskim oraz przedstawicielami gmin Powiatu Olkuskiego dotyczących pracy podległych urzędów, mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców, od dnia 25 stycznia 2022 roku ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Urząd zostaje zamknięty na bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Załatwianie spraw odbywać się będzie poprzez wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie sprawy do załatwienia.

Osoby, które muszą skontaktować się z komórkami Urzędu lub pracownikami obsługującymi Radę Miejską w Wolbromiu, mogą to zrobić za pomocą poczty elektronicznej info@umigwolbrom.pl , skrzynki ePUAP (adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka) lub telefonicznie- centrala: 32 70 65 335 lub 32 70 65 336.

Szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest na stronie www.wolbrom.pl zakładka kontakty.

W przypadku wniosków papierowych, rekomenduje się skorzystanie z usług operatora pocztowego lub pozostawienie listu w skrzynce na korespondencje, umieszczoną przy drzwiach Urzędu od strony Rynku.

W sprawach niecierpiących zwłoki interesanci będą przyjmowani przez pracowników UMiG, po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny przy wejściu do Urzędu od strony ul. Krakowskiej, w godzinach 7.00-15.00.

W szczególnych przypadkach (np. złożenie wniosku i odbiór dowodów osobistych) załatwienie sprawy może nastąpić w trybie bezpośredniej obsługi, po uprzednim telefonicznym lub mailowym kontakcie z właściwym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

W sprawach z zakresu Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, w celu ustalenia terminu wizyty, należy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 32 70 65 328 lub 32 70 65 335 wew. 328 lub 32 70 65 336 wew. 328 – w godzinach 7.00-15.00.

W sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy, należy kontaktować się:

  • telefonicznie pod numerem : 32 70 65 318 lub 32 70 65 335 wew. 318 lub 32 70 65 336 wew. 318- w godzinach 7.00-15.00,
  • za pomocą poczty elektronicznej info@umigwolbrom.pl

Wpłat za podatki i opłaty lokalne należy dokonywać bezpośrednio na podane poniżej konto UMiG Wolbrom:

85 8450 0005 0000 0000 6493 0005