Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 5 września- utrudnienia w centrum Gołaczew

Główna treść

Od 5 września- utrudnienia w centrum Gołaczew

Urząd Miasta i Gminy informuje, że od dnia 05.09.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem konstrukcji korpusu drogowego drogi gminnej w miejscowości Gołaczewy na odcinku wskazanym w załączonej poniżej mapie. W trakcie prac będą występowały chwilowe utrudnienia uniemożliwiające zachowanie pełnej przejezdności i dostępności komunikacyjnej. Osoby dowożące dzieci do Zespołu Szkół w Gołaczewach proszone są o pozostawienie swoich pojazdów na ul. Jasnej, z której istnieje bezpośrednie połączenie piesze ze szkołą poprzez istniejący chodnik. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy. Utrudnienia związane są z realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783 w Nadmłyniu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 w Chełmie o długości 5.000 metrów.

Prace wykonuje firma TRANZIT sp. z o.o. Lubachowy, z którą Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę we wrześniu ub.r. Wartość umowy wynosi: 19 385 881,15 PLN, a okres realizacji zamówienia to 800 dni od zawarcia umowy. Zakres zamówienia kolejnej ważnej inwestycji drogowej dotyczy pełnej przebudowy obejmującej wymianę i wzmocnienie istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych.