Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców

Główna treść

Od dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców

Od dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w obowiązującym rygorze sanitarnym:

  • wejście na teren urzędu w maseczce ochronnej,
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do urzędu oraz na poszczególnych korytarzach,
  • zachowanie dystansu 1,5 metra odległości między osobami,
  • w pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko jedna osoba,
  • oczekujący w kolejce proszeni są o zachowanie odległości 1,5 metra między sobą (odległość wyznaczają czarno-żółte taśmy na posadzce).