Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od lipca ruszy punkt darmowych porad prawnych

Główna treść

Od lipca ruszy punkt darmowych porad prawnych

Burmistrz Adam Zielnik podjął współpracę z krakowskim Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei, które chce udzielać darmowych porad prawnych potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Głównymi adresatami oferowanych przez Biuro Porad Obywatelskich usług prawniczych będą osoby mniej zaradne, nieświadome swoich praw, nieporadne w załatwianiu spraw urzędowych. Umowa przewiduje, że biuro będzie funkcjonowało w Wolbromiu od 1 lipca do końca grudnia 2015 r.

Projekt przewiduje, że raz w tygodniu przez pięć godzin w Wolbromiu, w pomieszczeniu użyczonym przez burmistrza, osoby, które w skutek nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej będą mogły otrzymać darmowe wsparcie w postaci porad wykwalifikowanych doradców. Przedstawiciele fundacji będą dyżurowali zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Związek Biur Porad Obywatelskich, tj. bezpłatności, bezstronności, otwartości dla wszystkich, poufności, niezależności, aktualności i rzetelności informacji oraz samodzielności klienta. Jak zapewniają przedstawiciele Fundacji, świadczący usługi doradcy oraz wolontariusze, którzy będą ich wspomagać, będą posiadali odpowiednie kwalifikacje.

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje swoją misję poprzez rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób w różny sposób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje także działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia, w tym profilaktyce i terapii uzależnień, edukacji oświaty i wychowania. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje misje poprzez prowadzenie placówek umożliwiających realizowanie programów na rzecz rodzin i osób wymagających różnych form wsparcia. Ponadto SDN jest Instytucją Szkoleniową oraz Instytucją Rynku Pracy. Projekt, który Stowarzyszenie chce rozpocząć w Wolbromiu, jest już realizowany w innych miejscach.

O konkretnych terminach pracy Biura Porad Obywatelskich, które swoją siedzibę będzie miało w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu poinformujemy w specjalnym komunikacie.