Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od stycznia zarejestrujesz auto w Wolbromiu

Główna treść

Od stycznia zarejestrujesz auto w Wolbromiu

Od 4 stycznia 2016 r. mieszkańcy Gminy Wolbrom nie będą już musieli załatwiać spraw związanych z rejestracją samochodów w Olkuszu, tylko w Wolbromiu. Po wielu miesiącach negocjacji, przepychanek i rozmów, sukcesem zakończyły się starania burmistrza Adama Zielnika, o to, by w Wolbromiu otworzyć Zamiejscowy Referat Wydziału Komunikacji Starostwa. Biuro Zamiejscowego Referatu nie powstałoby, gdyby nie pomoc udzielona przez starostę olkuskiego Pawła Piasnego oraz posłankę Lidię Gądek.

Biuro Zamiejscowego Referatu Rejestracji Pojazdów w Wolbromiu znajduje się w pokoju nr 110 (I piętro) budynku Urzędu Miasta i Gminy przy Krakowskiej 1. Do obsługi petentów Starostwo zatrudniło dwie pracownice. Są to inspektor Ewa Pacia oraz specjalista Anna Kijas, które obecnie wykonują ostatnie prace przygotowawcze tak, aby wszystko było gotowe na przyjęcie pierwszych petentów. Sympatyczne panie obsługiwały będą petentów w sprawach dotyczących:
– rejestracji pojazdów
– wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na wpisy badań technicznych
– wyrejestrowania pojazdów (demontaż, kradzież, zgłoszenie sprzedaży)
– wydawania wtórników tablic rejestracyjnych oraz wtórników nalepek na szybę
– wydawania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję
– wydawania zaświadczeń
– dopisywania (skreślanie) adnotacji w dowodach rejestracyjnych np. hak, gaz, L, taxi, VAT, współwłaściciel.