Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Odchodzą na emeryturę

Główna treść

Odchodzą na emeryturę

Ostatniego roboczego dnia lipca burmistrz Adam Zielnik dziękował za długoletnią pracę odchodzącemu na zasłużoną emeryturę dyrektorowi MZGKiM Zdzisławowi Skoczyniowi. Jak zapowiedzieli obydwaj panowie – ich wzajemne kontakty jednak się nie kończą, ponieważ Zdzisław Skoczyń jest radnym powiatowym i obiecał aktywną współpracę w zakresie działań na rzecz Gminy Wolbrom. Burmistrz pożegnał także długoletniego pracownika urzędu Jana Posła.

Odchodzącego dyrektora Skoczynia do końca bieżącego roku zastąpi na stanowisku Paweł Wolski, a w nowym roku burmistrz planuje reorganizację dwóch jednostek organizacyjnych: MZGKiM oraz WZWiK, które staną się jednym zakładem, a na stanowisko dyrektora nowej jednostki organizacyjnej Gminy zostanie ogłoszony konkurs.

Na emeryturę odchodzi także z urzędu po 48 latach pracy specjalista od melioracji Jan Poseł. Jemu także burmistrz podziękował za wszystkie działania na rzecz naszej Gminy, życząc zdrowia i energii na zasłużonym odpoczynku.