Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Odpoczniemy nad Zalewem

Główna treść

Odpoczniemy nad Zalewem

Stopniowe zagospodarowywanie terenu pomiędzy drogą wojewódzką a brzegiem Zalewu Wolbromskiego zostanie w przyszłym roku dokończone. Gmina Wolbrom złożyła poprzez LGD Nad Białą Przemszą wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu przy Zalewie.

Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał w lutym tego roku 6 Lokalnych Grup Działania, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą realizować dodatkowe zadania zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Do wybranych małopolskich LGD trafi łącznie ponad 20,6 mln zł. Środki w wysokości ponad 2 mln. 237 tys. zł pozyskane przez LGD „Nad Białą Przemszą”, którego obszar działania obejmuje 4 gminy powiatu olkuskiego: Bolesław, Klucze, Trzyciąż i Wolbrom, będą wykorzystane na konkursy w trzech obszarach: tzw. „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Władze Wolbromia zdecydowały o złożeniu w ramach tego ostatniego zadania wniosku na zagospodarowania m. in. wolbromskiego Zalewu.

Jak wynika z przygotowanego już przez fachowców projektu nad Zalewem będzie gdzie usiąść, odpocząć i się zrelaksować. Przeznaczony do zagospodarowania ponad 6700 m kw. teren ma służyć mieszkańcom w każdej grupie wiekowej do codziennych spotkań i wypoczynku. Powstaną tu m.in.: alejki z ławkami, altanki, plac zabaw dla dzieci i zewnętrzna siłownia.

Zgodnie z gotową dokumentacją projektową teren przed Zalewem został podzielony na trzy podstawowe strefy wypoczynku: strefę cichą, aktywnego wypoczynku i integracyjną.
Strefę cichą – zlokalizowano w północno-zachodniej części, bezpośrednio przy zbiorniku wodnym,  przeznaczoną głównie dla wędkarzy i osób starszych. Przewidziano tu ławki parkowe, ścieżkę utwardzoną prowadzącą wzdłuż zbiornika w otoczeniu zieleni i szpaleru krzewów. Strefa aktywnego wypoczynku znajdzie się w środkowej części z ciągiem pieszym o szerokości 3 metrów, biegnącym od parkingu do ogrodzonego przepustu wodnego. Głównym elementem w tej cześci będzie ogrodzony plac zabaw dla dzieci o wymiarach 20×12 metrów i mini siłownia zewnętrzna od strony wschodniej placu zabaw. Po zachodniej zaś stronie będzie miejsce na ławki ze stolikami służącymi do pikników i gier. Część wschodnia terenu została zagospodarowana jako strefa integracyjna, gdzie zlokalizowana zostanie mała gastronomia, stoliki i altanki oraz przeznaczony do modernizacji pomost służący do rekreacji. Modernizacja pomostu będzie musiała jednak poczekać aż do przeprowadzenia remontu ulegającej z biegiem lat degradacji betonowej śluzy, nad którą pomost się znajduje. – Remont śluzy nie będzie łatwym zadaniem- dowiedzieliśmy się w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym UMiG.- Aby wykonać jakiekolwiek prace należałoby wpierw spuścić wodę z zalewu, co jest nierealną koncepcją do wykonania, dlatego istnieją przymiarki do szczelnego obudowania stalowymi ściankami tzw. larfenami a następnie już w suchym otoczeniu przystąpić do niezbędnych prac. W tym zadaniu należy uprzednio wykonać dodatkowy kosztorys remontu i projekt realizacji.

Łącznie teren przy Zalewie zostanie wyposażony w 18 ławek parkowych, 20 koszy, trzy stoły piknikowe, 2 altanki, 1 zadaszenie nad stolikami. Zaprojektowane są też dwie altany sześciokątne o powierzchni zabudowy 22.70 m2 oraz dwa punkty małej gastronomii o powierzchni 20 m2. Na placu zabaw zostanie ponadto wybudowana piaskownica z zadaszeniem, 2 bujaki na sprężynie, huśtawka wagowa, huśtawka wagowa-podwójna i wielofunkcyjny zestaw zabawowy typu domek, drabinka, zjeżdżalnia, ścianka, rurka. Siłownia zewnętrzna wyposażona zostanie w urządzenia typu: biegacz, twister-wahadło i orbitrek. W związku z tym, że teren graniczy z drogą wojewódzką, zasadzona zostanie zieleń izolacyjna w formie szpaleru drzew i krzewów.

Wiesław Biernacki