Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Odremontowano kapliczkę w Budzyniu

Główna treść

Odremontowano kapliczkę w Budzyniu

Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także są świadectwem odwiecznej religijności mieszkańców naszej małej ojczyzny. Doceniając wartość zabytkowych kapliczek władze gminy po raz kolejny pomyślnie aplikowały o środki na renowację dzieł małej architektury sakralnej. Pracom remontowo-konserwatorskim poddana została kapliczka pw. Upadku Chrystusa w Budzyniu, na którą w konkursie KAPLICZKA 2016, przyznano dotację 6.607,12 złotych.Całość wykonanych prac wyniosła 25.372,97 zł. nieco więcej niż pierwotnie zakładano. W ramach prac konserwatorskich wykonano m.in.: wycinkę drzew zagrażających konstrukcji kapliczki, nową więźbę dachową z gontem, nowe rynny, izolację fundamentów i wykonanie opaski betonowej. Usunięte zostało też stare ogrodzenie.     Warto pamiętać, że dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wys. 13 tys. zł oraz środkom własnym Gminy Wolbrom, w ubiegłym roku przywrócony został dawny blask dwóch kapliczek w Jeżówce: św. Rocha oraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ogólny koszt renowacji tych zabytkowych obiektów wyniósł ok. 51 tys. zł.