Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Odtajnianie nieistniejącego

Główna treść

Odtajnianie nieistniejącego

Dylemat czy odpowiadać na absurdy, bezpodstawne pomówienia i kłamliwe oskarżenia przez dłuższy czas rozstrzygałem na rzecz ich ignorowania, w myśl zasady „mądry głupiemu ustępuje”. Ostatnio jednak dociera do mnie coraz więcej głosów, że pozostawianie bez reakcji rosnącego steku bzdur wysysanych z palca przez red Sławomira Sztabę, drażni mieszkańców, którzy oczekują ode mnie, jako burmistrza zdecydowanej reakcji i prostowania andronów wymyślanych przez nierzetelnego lokalnego dziennikarza.

Ludzie zorientowali się już, że Sławomir Sztaba prowadzacy portal internetowy Wiadomości Olkuskie jest dziennikarzem specyficznym i niebudzącym zaufania. Niestety, natura ludzka jest skłonna do szukania przysłowiowego ziarna prawdy w plotce i tę cechę znakomicie może wykorzystać każdy zręczny medialny szalbierz.

Przykładem kompletnego absurdu wytworzonego przez redaktora Sztabę jest np. tekst „Utajniono mapę obwodnicy Wolbromia” – przy odrobinie wiedzy łatwo go obnażyć:

Jak wiadomo większości interesujących się życiem społecznym Wolbromia mieszkańcom Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przystąpił do realizacji zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783”, które obecnie znajduje się na etapie zaawansowanego projektowania. Długo oczekiwana przez władze gminy i mieszkańców inwestycja ma na celu przejęcie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co spowoduje poprawę warunków ruchu drogowego w nieprzystosowanym do jego istotnego natężenia centrum miasta oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Pierwotnie zaprojektowano 3 warianty rozwiązania sytuacyjnego południowo – zachodniej obwodnicy Wolbromia, ostatecznie z przyczyn technicznych jako optymalny wybrano wariant III. Budowa obejścia, ma być  realizowana w dwóch etapach:
etap I – odcinek od DW 783 (ul. Miechowska) do DW 783 (ul. Olkuska Szosa);
etap II – odcinek od DW 783 (ul. Olkuska Szosa) do DW 794 (ul. Żwirki i Wigury).

Zgodnie z umową z kwietnia 2010 r. w kosztach inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie partycypowała Gmina Wolbrom, na której zlecenie m.in. została już przygotowana uproszczona koncepcja drogowa budowy drogi, wykonana przez Pracownię Studiów i Projektów Drogowych „Klotoida”. Inwestycja przez kilkanaście miesięcy oczekiwała na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która została wreszcie wydana w październiku 2012 r.

Początkowa część  pierwszego etapu projektowania jest już praktycznie zakończona. Projekt odcinka od planowanego ronda przy Szosie Miechowskiej do Brzozówki  uzyskał już nawet wymagane opinie i czeka na pozwolenie na budowę, którego spodziewamy się jeszcze w drugim kwartale tego roku. Prace nad kolejnymi odcinkami pierwszego etapu projektu są już mocno zaawansowane, a przedstawiciele gminy Wolbrom, mimo, że nie jest ona głównym inwestorem, uczestniczą w procesie konsultacji, uzgodnień i nadzoru nad projektem. Ponieważ zaś cały czas trwają prace projektowe i uzgodnienia poszczególnych odcinków –  nie można przedstawić gotowej „mapy geodezyjnej obwodnicy” z numerami działek, której okazania oczekiwał węszący spisek red. Sztaba, bo zwyczajnie jeszcze jej nie ma. Do czasu wydania pozwolenia na budowę obwodnicy, które następnie musi się uprawomocnić nikt nie jest w posiadaniu mapy geodezyjnej z numerami działek zajętymi pod budowę. Kolejny raz okazuje się, że aby wypowiadać się na jakiś temat trzeba choć trochę się na nim znać, albo chociaż z pokorą zasięgnąć opinii fachowców. Wysnuta przez red. Sztabę spiskowa teoria, snująca niejasne „podejrzenia”  nie ma żadnych podstaw!

Jako podsumowanie  nasuwa mi się przewrotna i dość przerażająca refleksja, czy w myśl przysłowia „głodnemu chleb na myśli” nie strach myśleć jakie pragnienia i plany krążą po głowie aspirującego do objęcia władzy w gminie redaktorowi – czyżby śniła mu się realizacja fantazji o tym, że będąc u władzy da się, a nawet trzeba kombinować? Panie Redaktorze – nie tak łatwo! Jest obowiązujące prawo, niezliczona ilość kontroli, nadzór instytucjonalny i – coraz intensywniejszy w dobie mediów elektronicznych – nadzór społeczny. Poza tym – zapewniam – nie każdy myśli Pańskimi kategoriami!

Jan Łaksa
Burmistrz MiG Wolbrom