Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Odwołanie konkursu pn. MAŁOPOLSKIE OSP 2020

Główna treść

Odwołanie konkursu pn. MAŁOPOLSKIE OSP 2020

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w Polsce odnośnie wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Małopolskiego podejmuje wielokierunkowe działania na rzecz ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa jak i jego skutków m,in. dla małopolskiej gospodarki, a także dostosowuje swoje możliwości wsparcia do bieżącej sytuacji.
Priorytetem w chwili obecnej jest bezpieczeństwo Małopolan oraz zintensyfikowane działania nakierowane na skuteczną walkę z koronawirusem, w tym zdecydowane wsparcie sektora ochrony zdrowia.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Małopolskiego zrezygnował z realizacji Konkursu Małopolskie OSP, podejmując w dniu 2 kwietnia 2020 roku Uchwałę Nr 513/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie odwołania konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2020” w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, ogłoszonego Uchwałą Nr 339/20
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 marca 2020 r. Ponadto informuję, że wnioski złożone oraz wnioski, które zostaną złożone w ramach ww. Konkursu nie będą rozpatrywane ani poddane ocenie.

(-) Anna Szczęch
Zastępca Dyrektora
Departamentu