Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 06.11.2015 roku na „Organizację zajęć z akrobatyki dla dzieci i młodzieży”.