Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 21 września 2015 r. na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Oferta organizacji pozarządowej podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) realizacji zadania publicznego.