Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 12 czerwca 2015 r. na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Oferta realizacji zadania publicznego