Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Główna treść

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z wymogiem art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;

2. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego