Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIA O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie Łobzów, będących własnością Gminy Wolbrom

Główna treść

OGŁOSZENIA O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie Łobzów, będących własnością Gminy Wolbrom

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łobzów, będącej własnością Gminy Wolbrom, stanowiącej działkę nr 325/1 o pow. 0,3443 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00061522/4, prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Czytaj całość ogłoszenia (kliknij)

2. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łobzów, będącej własnością Gminy Wolbrom, składającej się z działek nr 316/3 o pow. 0,5627 ha oraz nr 317/3 o pow. 0,2533 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR1O/00033496/7, prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Czytaj całość ogłoszenia (kliknij)