Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym w 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608)

  • Stowarzyszenie Wolbromska Akademia Piłkarska „Młodzi Przebojem” 40 000,00 zł
  • Jurajski Klub Sportowy Oyama Karate 25 000,00 zł
  • Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom 30 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi w Wolbromiu 15 000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

/-/ Adam Zielnik