Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu , informuje, że od 2017r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Wspomnianą pomocą będą mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej   oraz 1028 zł. dla osoby  w rodzinie.       Wydawanie paczek dla osób , które otrzymały skierowania z MOPS odbędzie się w remizie  OSP w Lgocie Wielkiej w dniach: 03.10.2017r. ( WTOREK)  w  godz. 16-19 04.10.2017r. ( ŚRODA )       w godz. 16-18 09.10.2017r.  ( PONIEDZIAŁEK) w godz. 10-12 Powrót