Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie Grupy Anonimowych Alkoholików „Pokora”

Główna treść

Ogłoszenie Grupy Anonimowych Alkoholików „Pokora”

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami Grupa Anonimowych Alkoholików „Pokora” w Wolbromiu zawiesza pełnienia dyżurów do dnia 09.04.2021r.

Dyżury Grupy AA ”Pokora” pełnione były w każdą sobotę o godz. 16.00 w salce przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu (wejście boczne kościoła).