Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego

Główna treść

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 15 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)