Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 r.

Główna treść

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 r.

Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie nr 223/2017