Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 r.

Główna treść

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Zarządzenie nr 7/2018