Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Główna treść

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego – realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Szczegóły na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2381197,zarzadzenie-nr-2572023-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-21-grudnia-2023-r-w-sprawie-ogloszen.html