Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Główna treść

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr  258/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego: prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym.

Szczegóły na:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2381199,zarzadzenie-nr-2582023-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-21-grudnia-2023-r-w-sprawie-ogloszen.html