Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie

Postępując zgodnie z §1 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Burmistrz MiG Wolbrom ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużcu, Zespołu Szkół w Gołaczewach i Zespołu Szkół w Wolbromiu.
Załącznik:

– Ogłoszenie o konkursie