Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o konkursie

Główna treść

Ogłoszenie o konkursie

Postępując zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich.Tekst w załączeniu:

Ogłoszenie-o-konkursie-2014.pdf